Asumisopas neuvoo asukasta asumiseen liittyvissä asioissa

Asumisopas on taloyhtiön asukkaille suunnattu perusohjeistus siitä mitä kaikkea asumisessa tulee ottaa huomioon. Asumista ei Suomessa opeteta erityisesti missään, joten jokainen asukas joutuu selviytymään omin avuin ja opein. Tämän asumisoppaan tavoitteena on tuoda perusasiat taloyhtiössä asumisesta kaikkien asukkaiden käytettäväksi.

Taloyhtiössä asumisessa kaikkien asukkaiden toiminta vaikuttaa muiden asukkaiden elämään. Asuminen taloyhtiössä edellyttää muiden ihmisten huomioon ottamista sekä selkeitä ja myös yleisesti hyväksyttäviä pelisääntöjä. Asumisoppaan yhtenä pyrkimyksenä on saada oikeaa tietoa asukkaille käytettäväksi, jotta turhia kiistatilanteita ja erimielisyyksiä ei taloyhtiössä syntyisi.

Asumisopas tarjoaa tietoa asumiseen liittyvistä arkisista asioista sekä asumisviihtyisyyttä parantavista seikoista. Asumisterveys ja asumisturvallisuus ovat olennaisia asumisen viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Käytännölliset ohjeet niin muuttamiseen, muutostöihin kuin vastuukysymyksiinkin löytyvät Asumisoppaan sivuilta.