Asiakirjat

Taloyhtiön toimintaan liittyy lukuisia asiakirjoja, joista osa on pakollisia eli lakisääteisiä ja osa on vapaaehtoisia. Kaikilla asiakirjoilla on määrätty tarkoitus. Asiakirja voi olla esimerkiksi kirjallinen tai kuvallinen dokumentti, sähköinen viesti tai äänen- ja kuvantoistolaitteilla tuotettu tiedosto.

Asukkaiden on hyvä tuntea ja tietää perusasiat taloyhtiön asiakirjoista. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on huolehtia, että taloyhtiön asiakirjat ovat ajan tasalla ja niistä tiedotetaan riittävästi asukkaille ja osakkaille.

Taloyhtiön asiakirjoja ovat esimerkiksi huoltokirja, kuntotodistus, kokouspöytäkirjat, sopimukset, tekniset piirustukset ja kaikki muu dokumentoitu tieto, joka oleellisesti liittyy kiinteistöön.