Yhtiökokouksen pöytäkirja

Taloyhtiössä yhtiökokous on korkein päätösvallan käyttäjä. Yhtiökokouksessa taloyhtiön osakkaat päättävät keskeisimmistä oman taloyhtiön asioista, mm. vastikemaksujen suuruudesta ja yhtiön talousarviosta. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja esitetään kunnossapitotarveselvitys sekä selvitys suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä. Myös taloyhtiön hallitus sekä tilin- ja toiminnantarkastajat valitaan yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kuukauden kuluessa kokouksesta esitettävä osakkaalle, joka sitä pyytää. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta. Jäljennöksestä voidaan periä kohtuullinen maksu. Yleensä pöytäkirjan saa tilattua isännöitsijältä.