Yhtiöjärjestys

Taloyhtiöitä sääntelee asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan jokaisella asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittävät asunto-osakeyhtiön säännöt sekä yhtiön ja osakkaan velvollisuudet ja vastuut.

Taloyhtiön yhtiöjärjestys sitoo osakkaita ja taloyhtiön toimielimiä samalla tavalla kuin laki tai viranomaismääräykset. Lakisääteisten määräysten lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla taloyhtiökohtaisia valinnaisia yhtiöjärjestysmääräyksiä. Taloyhtiö voi poiketa yhtiöjärjestyksessä esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain kunnossapitoa koskevista säännöksistä lain nimenomaisella luvalla.

Yhtiöjärjestyksessä määrätään mm. mitkä osakkeet oikeuttavat hallitsemaan mitäkin huoneistoa ja mitkä ovat yhtiövastikkeen määräämisen perusteet. Yhtiöjärjestys sääntelee myös hallituksen jäsenten ja tilin- ja toiminnantarkastajien määrän sekä toimikauden. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on määräykset yhtiökokouskutsun toimittamisesta, kokouksessa käsiteltävistä asioista ja taloyhtiön tilikaudesta.

Taloyhtiön isännöitsijä, hallitus ja tilin- ja toiminnantarkastajat ovat velvollisia tuntemaan yhtiöjärjestyksen sisällön. Yhtiöjärjestys koskee taloyhtiön kaikkia osakkaita ja sitoo heitä siitä alkaen, kun he tulevat osakkeenomistajaksi. Yhtiöjärjestykseen kannattaa tutustua huolellisesti esimerkiksi ennen asunto-osakkeen ostamista tai myymistä. Yhtiöjärjestys on saatavissa isännöintiyritykseltä ja kaupparekisteristä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa yleensä vähintään määräenemmistöä. Vanhaa yhtiöjärjestystä noudatetaan siihen saakka, kunnes sen muuttamista koskeva yhtiökokouksen päätös on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhtiöjärjestystä laadittaessa tai siihen muutoksia valmisteltaessa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. Esimerkiksi Kiinteistöliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia palveluita yhtiöjärjestyksen päivittämiseen. Tämän lisäksi Kiinteistömedian valikoimissa on yhtiöjärjestysmalleja ohjeineen.