Järjestysmääräykset

Asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota millaisia sääntöjä asumisessa tulee noudattaa. Tästä syystä useimmissa taloyhtiöissä on ilmoitustauluilla, asuntoihin jaettuina tai muulla tavoin asukkaiden tietoon saatettuna taloyhtiön järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista tai yhteisten tilojen käyttöohjeista. Hyvässä taloyhtiössä ja sen järjestysmääräyksissä korostetaan yhteispeliä, huoneiston huolellista hoitoa ja muiden asukkaiden huomioonottamista!

Ensimmäistä kertaa järjestysmääräyksiä käyttöön otettaessa sekä niitä muutettaessa kannattaa asia hyväksyä yhtiökokouksen päätöksellä. Hyväksymiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Järjestysmääräyksillä on oikeudellista merkitystä, sillä huoneisto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan mikäli osakas jättää noudattamatta järjestysmääräyksiä. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämää.

Järjestysmääräykset voivat olla asunto-osakeyhtiön omat ja yhteisesti tehdyt, mutta mallin voi myös hankkia valmiina lomakkeena. Tämä valmis malli kannattaa toki hyväksyä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiössä noudatettavaksi. Kiinteistöalan Kustannus Oy myy taloyhtiöiden käyttöön sellaisenaan sopivia järjestysmääräyksiä usealla kielellä.

Järjestysmääräykset on hyvä pitää asukkaiden saatavilla esimerkiksi laittamalla ne taloyhtiön kotisivuille!