Vastuunjakotaulukko

Vastuunjakotaulukko on tarkoitettu sekä taloyhtiön vastuuhenkilöille että osakkaille selkeyttämään korjaus- ja kunnossapitovastuukysymyksiä ja ehkäisemään niistä aiheutuvaa kiistelyä ja eripuraisuutta taloyhtiössä. Kun esimerkiksi pesuallas tai ikkuna menee rikki, löytyy Vastuunjakotaulukosta tieto kenelle kuuluu kyseisen kohdan kunnossapitovastuu. Vastuunjakotaulukko perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja erityisesti sen 4. lukuun, joka käsittelee kunnossapitovastuuta sekä olemassa olevaan oikeuskäytäntöön. Yhtiöjärjestyksessä voi olla muunkinlaisia määräyksiä kunnossapitovastuusta, jolloin ensisijaisesti noudatetaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Vastuunjakotaulukko on hyvä käsitellä ja hyväksyä yhtiökokouksessa. Taloyhtiössä voidaan kunnossapitovastuuta siirtää yhtiöjärjestyksen muutoksella ottamalla yhtiöjärjestykseen kunnossapitovastuumääräys, kun se voidaan toteuttaa osakkaita yhdenvertaisesti kohdellen. Mikäli kunnossapitovastuuta halutaan siirtää yhtiöltä osakkaille, niin tulee asia harkita tarkoin ja käyttää apuna asiantuntijoita.

Johdonmukaisesti noudatettuna Vastuunjakotaulukko edistää osakkaiden yhdenvertaisuutta. Vastuunjakotaulukkoa käytetään silloin kun jotain korjataan rikkoontumisen johdosta. Kun osakas tekee muutostöitä huoneistossaan, niin silloin sovelletaan eri säännöksiä. Kiinteistöliiton ohjeistus huoneistoremonttien ilmoitusvelvollisuudesta taloyhtiölle löytyy jäsensivuilta.

Taloyhtiö voi hyödyntää valmista Vastuunjakotaulukkoa, jonka laadintaan ovat osallistuneet alan asiantuntijat. Vastuunjakotaulukko on laadittu Kiinteistöliittoyhteisön lakimiesten ja insinöörien voimin. Vastuunjakotaulukkoa julkaisee Kiinteistöalan Kustannus Oy ja sitä voi tilata Kiinteistöalan Kustannuksen verkkokaupasta.