Pelastussuunnitelma

Taloyhtiöissä tulee olla pelastussuunnitelma, jossa varaudutaan ennalta arvaamattomiin, asuinkiinteistöä ja kiinteistön käyttäjiä eli asukkaita kohtaaviin vaaratilanteisiin. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Pelastuslain, joka on voimassa 1.7.2011 alkaen, mukaan asuinrakennuksissa, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa, on oltava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaisille tämän antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon ja joita taloyhtiön pelastussuunnitelma koskee.

Taloyhtiön pelastussunnitelman tulee olla asukkaiden tiedossa ja tarvittaessa nopeasti esille saatavilla.