Energiatodistus

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Talon lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan. Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea taloyhtiön osakkaiden etu, sillä mitä vähemmän energiaa rakennus kuluttaa, sitä enemmän asunnonomistajat säästävät. Energiatodistuksen avulla asukkaat ja asunnonostajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta sekä tunnistaa onko talo energiapihi vai energiasyöppö.

Todistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijäntodistusta tai erillisenä todistuksena. Erillisen energiatodistuksen antajien pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen energiatodistus on voimassa neljä vuotta. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu korkeintaan kuuden asunnon asuinrakennuksen energiatodistus, samoin erillinen energiatodistus ja energiakatselmuksen yhteydessä annettu energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.

Rakennuksen omistajan eli taloyhtiön on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa, todistus on vapaaehtoinen. Laki ja asetus energiatodistuksesta tulivat voimaan 1.1.2008. Ennen lain voimaantuloa valmistuneisiin rakennuksiin lakia sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien.

Energiatodistuksen sisältö voi olla luettavissa niin haluttaessa taloyhtiön ilmoitustaululta tai se voidaan laittaa näkyviin myös taloyhtiön kotisivuille.